Φόρτωση ...

Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 16 x 16

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015164

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 16 x 16" είναι 10".


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 18 x 18

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015176

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 18 x 18" είναι 10".


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 20 x 20

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015187

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 20 x 20" είναι 10".


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 25 x 25

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015205

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 25 x 25" είναι 5".


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 32 x 32

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015219

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 32 x 32" είναι 5".


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 40 x 40

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015236

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 40 x 40" είναι 5".


Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 50 x 50

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1015248

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Σύνδεσμος πρεσαριστός Uponor 50 x 50" είναι 3".