Φόρτωση ...

Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "συστολικό":

Προϊόντα


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 16 x 20 x 16

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014923

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 16 x 20 x 16" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 16 x 16

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014935

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 16 x 16" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 16 x 18

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014938

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 16 x 18" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 18 x 16

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014941

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 18 x 16" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 25 x 18

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014948

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 18 x 25 x 18" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 16 x 16

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014957

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 16 x 16" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 16 x 20

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014961

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 16 x 20" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 18 x 18

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014966

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 18 x 18" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 18 x 20

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014968

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 18 x 20" είναι 10".


Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 20 x 16

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1014970

Διαθέσιμο

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.  ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Ελάχιστη ποσότητα για το "Ταφ συστολικό πρεσαριστό Uponor 20 x 20 x 16" είναι 10".