Φόρτωση ...

Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "πολυστρωματικοί":

Προϊόντα


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 4 mm 16 x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013623

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 100 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 4 mm 16 x 2" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 4 mm 20 x 2.25

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013624

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 100 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 4 mm 20 x 2.25" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 6 mm 18 x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013580

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 50 μέτρων

Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 9 mm 16 x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013625

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 75 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 9 mm 16 x 2" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 9 mm 20 x 2.25

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013626

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 75 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 9 mm 20 x 2.25" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 9 mm 25 x 2.5

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013627

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 50 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 9 mm 25 x 2.5" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 13 mm 16 x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013628

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 75 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 13 mm 16 x 2" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 13 mm 20 x 2.25

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013629

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 75 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 13 mm 20 x 2.25" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 13 mm 25 x 2.5

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1013630

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 50 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες MLCP S 13 mm 25 x 2.5" είναι 1".


Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες Uni Pipe PLUS S 4 mm 16 x 2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 1063553

Διαθέσιμο

Τιμή/Κουλούρα 100 μέτρων

Ελάχιστη ποσότητα για το "Uponor μονωμένοι πολυστρωματικοί σωλήνες Uni Pipe PLUS S 4 mm 16 x 2" είναι 1".